Uncategorized

Februarie 5, 2017

Hongerte

Hongerte Wie raak honger as julle hierna kyk? Honger pyne is ons liggaam se manier om vir ons aan te dui dat dit tyd is om […]
Februarie 19, 2017

Being up in a down world

  1. You are doing better than you think you are John 1:29 – The next day John saw Jesus coming toward him, and said, “Behold! […]
Mei 7, 2017

Eternity

The bad news in the Gospel (The gospels is the good news. Is there bad news in the gospel? What is the bad news?)   Mat […]
Julie 23, 2017

n Vriend van sondaars

n Vriend van sondaars, verwyderd van sondaars   Boodskap is tweedelig: 1. Dis vir My, die Here teenoor my. 2. Ek teenoor ander.   Joh 8:1-11 […]
Augustus 6, 2017

Persoonlike Herlewing

Persoonlike Herlewing   Joh 1:1-5 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds […]
Augustus 27, 2017

Vergeet om te onthou

Vergeet om te onthou (Geestelike Geheueverlies)   For Israel hath forgotten his maker. (Hosea 8:14) After Gideon died…the children of Israel did not remember the Lord their God, […]
Oktober 15, 2017

In-to-me-see (Holy, Holy Spirit) – Do not grieve…

  In-to-me-see (Holy, Holy Spirit) – Do not grieve… Question: “I should not sin because…” / “I hate sinning because…” I will go to hell? Bible […]
November 19, 2017

Jou stem van invloed

  Your voice of influence / Jou stem van invloed Whatsapp video (voor boodskap) 4:47 – https://youtu.be/tmeTKYPNCiw “Words have power. Words are Power”! Prov 10:11a (MSG) […]
Desember 3, 2017

The power of your Calendar

Die impak van jou 2018 kalender (Dec 2017 – original Jan 2015)   Lees voorbeeld: Bladsy 40-42 – Simplify n Boodskap deur my gepreek in Januarie […]
WordPress Video Lightbox